Vervoer

Speciaal taxivervoer

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer?

Dan komt u misschien in aanmerking voor collectief, vraagafhankelijk vervoer.

Omnibuzz

Collectief vraagafhankelijk vervoer is bijvoorbeeld reizen met Omnibuzz.

Voor het gebruik van Omnibuzz heeft u een Wmo-indicatie nodig van de gemeente. De gemeente kijkt waarvoor u het nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. De gemeente besluit vervolgens of u voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in aanmerking komt.

Als dat zo is, krijgt u een Omnibuzzpas. Hiermee krijgt u toegang tot het vervoer en korting op de kosten ervan.

Medereiziger
Een reiziger (pashouder) mag een medereiziger meenemen (tegen speciaal tarief).

Begeleider
Een medisch begeleider, indien van toepassing, reist gratis mee. SOHO-, ADL-,signaal- en blindengeleidehonden kunnen ook gratis meereizen, maar moeten wel geregistreerd staan.
Een OV-begeleider kan gratis mee wanneer de reiziger in het bezit is van een OV-begeleiderskaart. Deze OV-begeleider reist (gratis) samen met de reiziger vanaf hetzelfde opstapadres naar dezelfde bestemming. Deze OV-begeleiderskaart dient wel geregistreerd te zijn bij Omnibuzz.

Hierover kunt u contact opnemen met de toegang WijZELF.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u nagaan of u hier recht op heeft.

Zie ook