Toegang WijZELF

Toegang WijZELF

WijZELF; wat is dat, wat betekent dat!? Dat vraagt even om een toelichting.
In het logo is voor een stevige letter gekozen voor het woordje ZELF, een solide basis. We gaan er vanuit dat u zelf de verantwoordelijkheid voor uw leven neemt, met alles wat daarbij komt kijken. Natuurlijk weten we allemaal dat dat soms niet alleen lukt en hulp van buitenaf wenselijk, zelfs nodig, is. U kunt het soms niet helemaal alleen en dat hoeft ook niet. De groene omcirkeling symboliseert dat wij, de gemeente Nuth, u in vele opzichten bij kan staan en dan doen Wij het samen.

Zó krijgt u hulp in Nuth!

De overheid wil graag dat u zelf de verantwoordelijkheid voor uw leven neemt, vooruit kijkt en datgene regelt wat nodig en goed is. Voor uzelf en de mensen in uw omgeving. Kunt u het (even) niet alleen en heeft u hulp nodig dan is het prettig als u geholpen wordt door mensen die dichtbij u staan zoals familie, vrienden en bekenden. Liefst zo kort mogelijk, omdat u niet graag afhankelijk van anderen wilt zijn. Andersom geldt natuurlijk ook. Misschien helpt u zelf al mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent of actief bent in het verengingsleven of als vrijwilliger. Samen zorgen we voor elkaar. Natuurlijk kunt u ook een vraag neerleggen bij een basisvoorziening bij u in de buurt. Een basisvoorziening is bijvoorbeeld de school van uw kind, de welzijnsorganisatie, de wijkagent, de woningcorporatie of een vrijwilligersorganisatie.

Als het uzelf niet lukt, ook niet met uw naasten of met behulp van één van de algemene voorzieningen, dan kunt u terecht bij onze toegang WijZELF. Samen zoeken wij met u uit hoe uw hulpvraag het beste kan worden aangepakt. Hoe kunt u zoveel mogelijk zelf oplossen, met bekenden om u heen en met hulp van de algemene voorzieningen? Is dit alles nog niet voldoende dan kunnen we kijken naar een maatwerkoplossing die het best bij uw situatie past.

Kies uw eigen route.

U kunt met uw vraag ook terecht bij uw huisarts en het schoolmaatschappelijk werk. Of u benadert de toegang WijZELF. In de toegang WijZELF werken een aantal medewerkers samen van Stichting MEE met onze consulenten Jeugd en Wmo. Er zijn korte lijnen met de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) Kompas, het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).
U kiest een ‘route’ die u het prettigst vindt.

Waarvoor neemt u contact op met de toegang WijZELF?

Voor alle vragen over werk, jeugd en zorg kunt u terecht bij de toegang WijZELF. De medewerker van WijZELF geeft antwoord op uw vraag of kijkt samen met u hoe en waar het antwoord te vinden is. De medewerker heeft verder de taak u goed te informeren over hoe alles op het gebied van werk, jeugd en zorg in de gemeente Nuth is georganiseerd.

Toegang WijZELF
Pastorijstraat 31
6361 AG Nuth
045-561 62 88
wijzelf@nuth.nl
 

Nog geen antwoord op uw vraag; hoe verder?

Als blijkt dat uw vraag betrekking heeft op ondersteuning die u nodig heeft om zelfstandig mee te kunnen doen in de samenleving (participeren) wordt onderzocht of dit wel lukt met de voorliggende voorzieningen die er in Nuth zijn; voorzieningen waar u zonder indicatie gebruik van kunt maken. Lukt dat niet (helemaal) dan zal er een melding worden ingediend.

Deze melding wordt opgepakt door één van de consulenten waarna er een ondersteuningsgesprek zal plaatsvinden. In Nuth spreken we over een ondersteuningsgesprek; landelijk wordt dit ook wel het keukentafelgesprek genoemd.
Van dit gesprek wordt een plan gemaakt, het ondersteuningsplan, waarin staat beschreven wat er aan de hand is en welke oplossing nodig is. Een van de oplossingen kan een maatwerkvoorziening zijn; een oplossing helemaal gericht op uw (unieke) situatie. Als u het ondersteuningsplan ondertekend, zal de gemeente de maatwerkvoorziening toekennen en hierover krijgt u een brief; de beschikking.

In de beschikking staat beschreven welke zorg wordt ingezet, maar ook hoeveel (bijv. een aantal uur per week) en voor welke periode (bijv. een half jaar).

Als er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB) staan in de beschikking ook de maximale uurtarieven.